Verpleging aan huis met continue service

De kosten van rust- en verzorgingstehuizen blijven jaar na jaar stijgen, waardoor het voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Dit dwingt mensen om op zoek te gaan naar alternatieven. Gelukkig zet de overheid zich in om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven, en verpleging aan huis in de regio Oudsbergen en omgeving is een belangrijk onderdeel hiervan. 

Maatwerk

Bij Thuisverpleging Sonja Loos kunt u rekenen op maximale ondersteuning, zowel op medisch als op psychologisch vlak. Naast de nodige medische zorg biedt Sonja ook een luisterend oor en dagelijkse gesprekken, indien gewenst. Dit maakt deel uit van de dienstverlening die zij aanbiedt. Sonja begrijpt echter dat iedereen verschillende behoeften heeft. Sommige mensen geven er de voorkeur aan om geen gesprekken te voeren en willen zich enkel laten verzorgen. Dit wordt volledig gerespecteerd, omdat uw persoonlijke behoeften als patiënt altijd voorop staan. 

Opstart

Om de zorgverlening op te starten, kunt u telefonisch contact opnemen met Thuisverpleging Sonja Loos. Een medewerker zal een afspraak met u maken om langs te komen en alles grondig te bespreken, zodat de hulpverlening zo snel mogelijk kan worden opgestart. Deze service strekt zich uit over de regio Niel-bij-As, Oudsbergen, Bree en As.

Bij elk bezoek vraagt de verpleegkundige u om uw identiteitskaart, zodat ze kunnen inloggen in ons tabletsysteem. Dit systeem stelt hen in staat om al uw voorschriften en medische informatie zorgvuldig te raadplegen en te beheren. Op die manier kan de zorg efficiënt worden gepland en georganiseerd.

Samen met de verpleegkundige wordt er een geschikt tijdstip afgesproken dat zowel voor u als voor hen haalbaar is. Of het nu gaat om dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse bezoeken, er wordt gestreefd naar een planning die voor beide partijen werkt. Dit zorgt voor een consistente en betrouwbare zorgverlening, afgestemd op uw individuele behoeften en schema.

Door deze zorgvuldige aanpak en overleg zorgt Thuisverpleging Sonja Loos ervoor dat de zorgverlening zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt, met volledige aandacht voor uw comfort en welzijn. 

Veiligheid

Veiligheid vormt een essentieel aspect van de zorgverlening, zowel voor de medewerkers als voor u als patiënt. Dit omvat verschillende aspecten, zoals het voorkomen van valincidenten en de mogelijke gevolgen ervan, evenals de veiligheid met betrekking tot het werken met naalden, bloed en andere medische materialen. Het hele team van medewerkers is professioneel opgeleid en beschikt over de nodige expertise om in elke situatie adequaat te handelen.

Door middel van een zorgvuldige aanpak en continue training zorgt het team van Sonja Loos ervoor dat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste veiligheidsrichtlijnen en protocollen. Op die manier kunnen ze een veilige en professionele omgeving waarborgen, zowel voor henzelf als voor u als patiënt. U kunt erop vertrouwen dat u in goede handen bent en dat alle zorgverlening met de hoogste standaarden wordt uitgevoerd. 

Opvolging

Voor een gedegen bijhouden van alle relevante gegevens wordt er een zorgvuldig verpleegdossier opgesteld. Dit dossier fungeert als een uitgebreide documentatie van uw medische geschiedenis, zorgbehoeften en de verleende zorg. Het stelt het verpleegkundig team in staat om een volledig beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand en zorgvereisten, wat bijdraagt aan een effectieve en gepersonaliseerde zorgverlening.

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen het verpleegkundig team, de behandelende artsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw gezondheidszorg. Dit overleg zorgt voor een naadloze samenwerking en een gecoördineerde aanpak, waarbij alle betrokken partijen op de hoogte zijn van uw situatie en de voortgang van de behandeling.

Wat betreft de betaling, wordt er gewerkt met het derdebetalingssysteem. Dit betekent dat u als patiënt zelf niets hoeft te betalen voor de verleende zorg. De betaling verloopt rechtstreeks via uw ziekenfonds, wat het proces voor u gemakkelijker maakt.

Het is belangrijk op te merken dat bij langdurige verzorging de kosten voor medische materialen, zoals compressen, zalven en ontsmettingsproducten, wel door de patiënt worden gedragen. Dit zijn kosten die verbonden zijn aan de specifieke zorgbehoeften en vereisten van de patiënt en worden apart behandeld.

Door een gestructureerd verpleegdossier bij te houden, open communicatie met behandelende artsen en andere zorgverleners te onderhouden, en gebruik te maken van het derdebetalingssysteem, streeft het team van Sonja Loos ernaar om een efficiënte en zorgeloze ervaring te bieden, waarbij uw zorgbehoeften centraal staan.